You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Vzor

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti …………. , se sídlem …………., IČ: …………., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u …………. soudu v …………., oddíl …, vložka …………. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • ………….

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem …………. . Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu … let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například ... využitím nástrojů [odkaz], které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu, zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti ………………………… [odkaz]

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel webhostingu ………….
 • Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost využívá [vyjmenovat]/nevyužívá.
 • .......
Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.